דף הבית / תקנות וחוקים

תקנות וחוקים

לא לוקחים סיכון במקרה של זיהום ים.

המשרד להגנת הסביבה מפרסם תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות זיהום הים והסביבה החופית בשמן: בתזכיר מוצע להסמיך את השרה להגנת הסביבה להטיל היטלים על מפעלים ואסדות הפקת גז מחצבים, שהם בעלי פוטנציאל לזיהום בשמן של הסביבה החופית והים השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "בשנים האחרונות מתחדד הצורך בחוק החשוב הזה, …

Read More »

נערכים לתקריות זיהום הים הבאות

נערכים לתקריות זיהום הים הבאות: בהתאם להחלטת הממשלה – השרה להגנת הסביבה פרסמה תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות זיהום הים והסביבה החופית בשמן; השרה גילה גמליאל: "אני קוראת למשרדי הממשלה הרלוונטיים לא לחסום הפעם את קידום החוק החשוב ולאפשר לישראל ליישר קו עם אמנות בין-לאומיות ועם הסטנדרט במדינות ה-OECD"   …

Read More »

תקן לסקר פחת מים

כך נצמצם את בזבוז המים: ארגון התקינה הבין-לאומיISO  פרסם תקן לסקר פחת מים בהובלת מכון התקנים הישראלי   מכון התקנים הישראלי הוביל את הכנתו של תקן ISO בין-לאומי לביצוע סקר למדידת פחת המים ברשתות מי השתייה   החודש פרסם ארגון התקינה הבין-לאומיISO  תקן לביצוע סקר למדידת פחת מים ברשתות של …

Read More »

דוח טיוב רגולציה בנושא: שימוש בבוצה וסילוקה

בעקבות החלטת ממשלה מס'2118 ,מתאריך 22-10-14,שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. דוח זה מציג את עיקרי הנושאים שעלו בתהליך ואת תכנית המשרד להגנת הסביבה להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום השימוש בבוצה וסילוקה, כפי שהיא מוגדרת בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, התשס"ד- …

Read More »

מים בחירום – תקן חדש

ארגון התקינה הבין-לאומיISO  פרסם תקן לשירותי מים בחירום שהוביל מכון התקנים הישראלי   מכון התקנים הישראלי הוביל את הכנתו של תקן ISO בין-לאומי למתן שירותי מי-שתייה חלופיים בזמן משבר, כמו מתקפת סייבר או מגיפה   החודש פרסם ארגון התקינה הבין-לאומיISO  תקן למתן שירותי מים בחירום, ISO 24527. את התקן יזמה …

Read More »

נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון

נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון במסגרת הסכם המים, מסמך "עדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפים המים ל"מחיר יעד" לשנים 2019-2022 0 .רקע תיקון 27 לחוק המים, התשי"ט 1959מיום 13 בפברואר 2017( להלן: "תיקון 27 ,)"קובע תעריף מים …

Read More »

תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2019 – לעיונכם

הבוקר הוגש לממשלה ופורסם לציבור ספר תכניות העבודה הממשלתי לשנת 2019. מצ"ב בפד"ף הפרק של המשרד להגנת הסביבה, וכן קישור לספר הממשלתי: http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/2018t.pdf הגנת הסביבה 19 מתוך דברי גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, בהקדמה לפרק של המשרד בתוכניות העבודה: המשרד להגנת הסביבה שם במוקד פעילותו בשנים האחרונות את הטיפול …

Read More »

עבר בקריאה ראשונה בכנסת תיקון החוק שיבטיח כי פסולת הבניין תמוחזר באתרים מורשים ולא תושלך בשטחים הפתוחים

צילום המשרד לאיכות הסביבה

המשרד להגנת הסביבה שם קץ להשלכות הפיראטיות של פסולת בניין בישראל: עבר בקריאה ראשונה בכנסת תיקון החוק שיבטיח כי פסולת הבניין תמוחזר באתרים מורשים ולא תושלך בשטחים הפתוחים השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "השלכת פסולת בניין בשטחים פתוחים הפכה למכת מדינה. פסולת זו מושלכת בצידי הדרכים,  בעמקים ובשטחים הפתוחים …

Read More »

מים בישראל – הזווית המשפטית

היכרות עם החוקים שמגנים על מקורות המים חשובה לכל אזרח בישראל. במאמר הבא נציג את עיקרי הדברים ונבין מי מגן על החקלאים לא רק בעלי תואר ראשון במשפטים צריכים להכיר את הזווית המשפטית על המים והחקלאות בישראל. משאבי המים בארץ כידוע מוגבלים, חלק גדול משטח המדינה הוא מדברי וכמות המשקעים …

Read More »

מכלי משקה גדולים – שאלות ותשובות

  חוק הפיקדון, מכלים גדולים – שאלות ותשובות   חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט – 1999 (להלן "חוק הפיקדון") קובע את חובתם של יצרני משקאות לאיסוף ולמיחזור מכלי המשקה הריקים. החובה בחוק הפיקדון מוטלת על יצרנים ויבואנים באופן ישיר. בהסתמך על ביקורת דיווחי היצרנים והיבואנים על השר להגנת הסביבה …

Read More »

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון)(סדרי גביה), התשע"ז – 2017 – פניית מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב וליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

מצ"ב פניית מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא כללי המים (קביעת תנאים ברישיון)(סדרי גביה), התשע"ז – 2017  לחץ כאן  כלל המים   הציבור מוזמן להעיר את הערותיו בדוא"ל [email protected]  עד ליום 23.11.17  

Read More »

קרקעות מזוהמות -מדיניות המשרד לאיכות הסביבה

 קרקעות מזוהמות -מדיניות המשרד לאיכות הסביבה   מדיניות המשרד בנושא קרקעות מזוהמות מבוא ביום 22-1-15 פרסם המשרד להגנת הסביבה את עקרונות המדיניות שלו בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע. מאז פרסום המדיניות שקד המשרד על הכנת ופרסום הנחיות מקצועיות בתחומים שונים הנוגעים לסקירה ושיקום קרקעות. בהמשך לניסיון שנצבר בתקופה זו וכן …

Read More »

מי קולחין בחקלאות

מה  הם התנאים  אותם קבע  משרד הבריאות לניצול מי קולחין בחקלאות  משרד הבריאות קבע כללים המתייחסים לתוצרת החקלאית בשימוש  במי קולחין בחקלאות רמות הטיפול בשפכים נקבעו חמש רמות לאיכות הקולחין, על-פי תהליכי הטיפול שעברו ואיכותם טיפול (הביולוגית, הכימית והפיזיקאלית): 1. קולחים ברמה גבוהה מאד – קולחים שעברו טיפול שלישוני מתקדם, ששיפר מדדים שונים בקולחין …

Read More »

תקנות מניעת זיהום מים

זיהום מים

תקנות  מניעת זיהום מים   תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), תשס"ו-2006 רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – מניעת זיהום מים חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – דלק תוכן ענינים להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן סעיף 1 מטרת התקנות Go …

Read More »

חוק מים אפורים

חוק מים אפורים הצעת חוק שימוש חוזר במים אפורים, התשע"ד–2014   הכנסת התשע-עשרה   יוזמים:      חברי הכנסת           זבולון כלפה                                                  מירי רגב                                                  תמר זנדברג                                                  איילת שקד                                                  שולי מועלם-רפאלי                                                  מרדכי יוגב                                                  יעקב מרגי                                                  יריב לוין                                                  גילה גמליאל                                                  דב חנין פ/2640/19   הצעת חוק …

Read More »

מים שאינם חוזרים למערכת הביוב

מכון התקנים מציע שירות של הערכת נפח המים שלא חוזר למערכת הביוב בהתאם לכללי תאגידי המים והביוב לצורך קבלת הנחה בתשלום עבור הביוב. צרכן מים, אשר עושה שימוש במים ואינו משיבם למערכת הביוב, זכאי לתשלום מופחת בגין הביוב לאחר שהתקיימו התנאים הבאים: 1.    נפח המים החוזר למערכת הביוב העירונית קטן מ …

Read More »

חוק חדש של רשות המים: יש לעדכן מחדש את מספר הנפשות בדירה לקבלת תעריף מים מוזל

  יש לעדכן מחדש את מספר הנפשות בדירה לקבלת תעריף מים מוזל מנכ"ל הגיחון זהר ינון: "גם בתי אב שעדכנו בעבר את מספר הנפשות, עליהם לעדכן שוב את המערכת כדי לזכות בתעריף המוזל. פנו עוד היום למוקד שירות הלקוחות כדי להימנע מחיובים מיותרים"   על-פי חוק רשות המים, החל מתאריך …

Read More »

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המשרד להגנת הסביבה מטפל במניעת תקריות חומרים מסוכנים ומזעור השלכותיהם על הסביבה, על ידי מערכת רישוי ארצית לעיסוק בחומרים מסוכנים. חומרים מסוכנים הם חומרים שקיומם מאיים על בריאותו של האדם, על סביבתו ועל רכושו. איום זה אינו מוגבל לבטיחות בלבד אלא עלול להשפיע על הקרקע, על מי התהום, על הים …

Read More »

החוק שיעשה סדר בנזקי השיטפונות:

‏04 יוני 2015 ‏י"ז סיון תשע"ה החוק שיעשה סדר בנזקי השיטפונות: שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, הביא היום לאישור ועדת השרים לחקיקה תיקון מקיף לחוק הניקוז שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: "החוק החדש נועד להביא פתרון יסודי ומקיף להסדרת הניקוז בכל הארץ, ולמנוע פגיעה ברכוש ובנפש, וכן למנוע …

Read More »

כללי המים (אבזרים חוסכי מים), התשע"א-20

1 כללי המים (אבזרים חוסכי מים), התשע"א-2011 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 9(א) ו–21(א) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977: הגדרות 1. …

Read More »

תקנות מי שתיה

התקנות בנושא מי השתיה קובעות את איכותם התברואתית של מי השתייה, ומיועדות בראש ובראשונה להבטחת בריאותם של ציבור המשתמשים במים לשתיה, לבישול לרחצה ולשימושים ביתיים אחרים. התקנות מהוות בסיס מחייב, מקצועי ומתקדם לאספקת מי שתיה בטוחים בישראל. המים המסופקים לציבור, נבדקים על-ידי ספקי המים ועוברים במידת הצורך טיפול יסודי ומקיף להרחקת …

Read More »

כללי המים הסדר מפורט לאזור קיצוב-הוראת שעה(, התשע"ג-2013

כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב) )הוראת שעה(, התשע"ג-2013 1 כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )הוראת שעה(, התשע"ג-2013 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 23 ו–37 לחוק המים, התשי"ט-1959 )להלן – החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 38 עד 40 ו–124יח)ד( לחוק,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב )להלן – מועצת הרשות( כללים …

Read More »

תקני איכות מי קולחים 2010

עדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה ביום 25/01/2010 את תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010 (תקנות ענבר). מטרת התקנות שהותקנו ע"י השר להגנת הסביבה ביחד עם שר הבריאות הן להגן על בריאות הציבור, למנוע זיהום מקורות מים משפכים ומי קולחין, לאפשר ניצול …

Read More »

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד-2014

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד-4102 נוסח מלא ומעודכן 0 נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי C:\Users\Administrator\Desktop\תאגיד המים\4102 כללי תאגידי מים וביוב שפכי מפעלים המוזרמים למערכת.doc כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד-4102 חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת …

Read More »

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-19

1 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957 פרק ראשון: מבוא הגדרות (תיקונים: התשכ"א, התשס"ו, התשס"ט) 1. בחוק זה – "ניקוז" – כל פעולה שמטרתה לרכז, לאגור, להוביל או להרחיק מים עיליים או אחרים המזיקים או העלולים להזיק לחקלאות, לבריאות הציבור, לפיתוח הארץ או לקיום שירותים סדירים במדינה, לרבות ייבוש ביצות …

Read More »

חוק תאגידי מים וביוב

חוק תאגידי מים וביוב משרד לתשתיות לאומיות ביוב שלטון מקומי תשתיות 00:00:00 452 בעד 417 נגד סה"כ: 869 הצבעות החלטת ממשלה מס' 3798 לענין "הסדרת יחסי השלטון המקומי ותאגידי המים והביוב" אימצה את עיקרי המלצות הצוות לבחינת ההתאמות הנדרשות ביחסי השלטון המקומי ותאגידי המים במטרה לבחון את טענות השלטון המקומי לעניין ניהול …

Read More »

חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב תוכן ענינים פרק ראשון: פרשנות Go 3 סעיף 1 הגדרות Go 3 פרק שני: תפקידה וסמכותה של רשות מקומית Go 3 סעיף 2 התקנת ביוב על ידי הרשות Go 3 סעיף …

Read More »

חוק המים

  חוק המים, תשי"ט-1959 רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים תוכן ענינים פרק ראשון: מבוא Go 6 סעיף 1 מקורות המים ויעודם Go 6 סעיף 2 מקורות המים מה הם Go 6 סעיף 3 זכות הפרט למים Go 6 סעיף 4 הקשר בין הקרקע והמים Go 6 סעיף 5 …

Read More »
הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים