דף הבית / מאמרים ומחקרים / 7 דרכים לאופטימיזציה של חברות המים

7 דרכים לאופטימיזציה של חברות המים

אינדקס חברות וספקים

המחבר: סקוט הסקינס (Scott Haskins) הוא סמנכ"ל בכיר ומנהל יעוץ אסטרטגי בחברת CH2M HILL
פורסם ב:
http://www.wateronline.com
ב24 לפברואר, 2013

פרסום

פישוט תהליכי הניהול והתפעול של חברות מים מביא לחיסכון משמעותי
"לעשות יותר באמצעות פחות" זו מנטרה שחברות רבות וגם יחידים אימצו בשנים האחרונות בעוד הם מחפשים הזדמנויות לפשט את התפעול ולנהל תקציבים ומשאבים ביתר יעילות.
קיים דמיון בין חברות מים לבין ארגונים ציבוריים לאספקת שירותים.
לאחרונה, ראינו מגמה גוברת בחברות מים המפעילות מערכות מים ומערכות שפכים ביעילות מוגברת, בתקציבים מוגבלים תוך זיהוי גורמים המשמשים ליצירת מקורות הכנסה נוספים.
אופטימיזציה של חברת מים דומה לניהול תקציב משק-בית. כאשר מתייחסים אל משאבים ביתיים, תקציב חודשי המביא בחשבון את ההכנסה הכוללת לעומת סך הוצאות המחיה, מהווה כלי יעיל בסיוע לקיצוץ הוצאות ולייעול ההוצאה הכספית. בגדול, זה מה שעושים חברות מים וארגונים ציבוריים. במקום לדבוק בתכנית ובגישת תקצוב שיש להן רקע היסטורי, חדשנות בתהליכי ניהול ובטכנולוגיה נותנת לחברות המים גישה לכלים חדשניים ומודלים לניתוח חלופות לזיהוי פתרון אופטימאלי, לפישוט התהליך העסקי, לניהול השימוש בהון וניהול צרכי המימון, לקבלת החלטות עסקיות טובות יותר, להדרכת כוח-אדם ולשיפור מתקנים על מנת שיפעלו ביעילות רבה יותר ובעלות נמוכה יותר.
תפעול ותחזוקה של תשתית מים הינם דבר יקר, בייחוד בהינתן תשתית ישנה הזקוקה לתיקונים שוטפים או החלפה. אם נחבר זאת עם תקנות וחוקים לשמירה על איכות הסביבה ודרישות צרכנים, קל לראות מדוע חברות מים וארגונים ציבוריים מחפשים דרכים לפישוט התפעול ולעשות יותר בפחות… מבלי לפגוע בבטיחות, בשירות, בתפעול וביעדים התקציביים. אופטימיזציה של חברת מים מחברת בין מציאת הפתרון הטוב ביותר ליצירת חיסכון בעלויות ושיפור התועלת הכלכלית עבור מערכות מים ושפכים, תוך שמירה על הרמות הנדרשות בשירות ובניהול סיכונים.

בעת שמפשטים את ניהולה ותפעולה של חברת המים יש לשקול 7 דברים:

    מחיר היעילות (cost efficiency):
זיהוי "נצחונות" מוקדמים כדי למשוך את בעלי העניין ולספק את הערך הטוב ביותר לתשלומי משלם המיסים.
ניהול סיכונים:
ליצור תכניות גידור (mitigation plans) על מנת לטפל בסיכונים ביעילות ולמנוע הפתעות.
יעילות תחזוקתית:
תגבור האמינות הפחתת עלויות מחזור החיים של הנכסים.
רמות שירות:
שיפור מתמיד של העמידה בתקנים, עמידה בדרישות הצרכנים ובתקני התיכון.
קיימות:
גישת תשתית "ירוקה" מבחינת הזדמנויות, אנרגיה, ושימוש בחומרים מתכלים בצורה כוללנית.
העברת ידע:
שיתוף מידע בין ארגונים דרך הדרכה ותיעוד השיטות וההליכים הטובים ביותר.
טכנולוגיה:
השקעה בתשתית חכמה וטכנולוגיה חדשנית כדי לשפר ביצועים ויעילות כוללת.

אופטימיזציה של חברת מים תוך כדי פעולה שתי דוגמאות:
משרד עבודות ציבוריות (DPU) של העיר קולומבוס, אוהיו
אחד מהמפעלים הגדולים בארה"ב למים, ביוב, מי-שיטפונות וחשמל, החל בתהליך אופטימיזציה בשנת 2008, ע"י אימוץ גישה של ניהול נכסים. ה-DPU כיום מיישם באופן יסודי יותר את ניתוח התהליך העסקי, לפני התחלת השקעה הונית משמעותית בפרויקט מסוים. במקום דחייה של שיפורים הכרחיים והחלפת נכסים אחרי מצבי כשל (אחזקת שבר), ה-DPU פיתח מודל מבוסס נתונים לניתוח מנגנוני כשל ומציאת רמה אופטימאלית של השקעה להחלפה ושדרוג ציוד באופן יזום כדי למנוע כשלים פגיעה בשירות.
בשנים 2010 ו-2011, ה- DPU ביצע הערכה של תפעול שני מתקני טיפול במי-שפכים ושלושה מתקנים לטיפול במים מבחינת פוטנציאל חסכון באנרגיה ובכימיקלים, תוך שימוש במודל ניהול נכסים (asset management כל מתקן עבר ניתוח וזוהו הזדמנויות אפשריות, אשר הביאו בחשבון את אפשרות השיפורים ועלותם – בהשוואה לרווחים הכספיים והתפעוליים.

מאז תחילת יוזמת האופטימיזציה, DPU חסך מיליונים, ומנע הוצאות הוניות בסך 55 מיליון דולר בזכות השקעה של 7 מיליון דולר. DPU ימשיך לשמור על הוצאות תפעול נמוכות באמצעות התכנית האסטרטגית שלו, מחויבותו לאופטימיזציה ועדכון שוטף של מאמצי התחזוקה והאמינות.

חברת המים של אזור סינסינטי (GCWW) ומערכת הנגר העילי והביוב העירונית של העיר
חברות המים והשפכים הגדולות של מדינת אוהיו, המספקות מי-שתייה ושרותי ביוב ל-800,000 תושבים, מובילות את התעשייה במונחי אימוץ שיטות אופטימיזציה בחברות. בסביבה של תקציבים מקוצצים, העיר סינסינטי אימצה גישה חדשנית לניהול נכסים, מבוססת סיכונים, כדי לצמצם את עלויות התחזוקה ב-5 מיליון דולר לשנה, תוך כדי שמירה על איכות השירות.
ה-MSDGC מתפעל ומתחזק 4,000 ק"מ של נגר וביוב סניטרי, קווים ראשיים בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, שבעה מתקני טיהור,כ-130 תחנות שאיבה ובוסטרים, תחנות בקרה בזמן אמת, מתקני טיפול בעלי ספיקה גבוהה, סגרים וסכרים , ושערי שיטפון כדי להגן על העמק מפני שיטפונות. עלות התחזוקה השנתית היא כ-180 מיליון דולר. ה- GCWW מספק יותר מ-130 מיליון גלון מים ליום למספר מחוזות. לפני חלוקת המים ללקוחות, נבדקים מי-השתייה יותר מ-600 פעמים, מהמקור דרך מערכת החלוקה, על מנת להבטיח את האיכות הגבוהה ביותר. על מנת לעמוד בדרישות החוק מן המערכת, GCWW ו- MSDGC נדרשו לבצע שיפורי תשתית יקרים. שתי החברות זיהו דרכים רבות לשיפור תפעול נושאי המים והביוב, כולל הזדמנויות לחיסכון ע"י בחינה מחדש של התהליכים האדמיניסטרטיביים. לדוגמה, שינוי מדיניות ההחלפה של כ-40 ק"מ צנרת כל שנה בעלות של 40 מיליון דולר. החיסכון מהחלפת צנרת בהתבסס על סיכון ולא על הוצאה שנתית קבועה, מאפשר לחברה לבצע השקעות חיוניות יותר. בנוסף, MSDGC ו- GCWW ממזגים פונקציות אדמיניסטרטיביות ובכך יוכלו לחסוך בין 68 מיליון ל-105 מיליון דולר במשך 10 שנים. באמצעות זיהוי הישגים מהירים ופעולה "מלמעלה למטה" (פירוק לגורמים) יחד עם פעולה "מלמטה למעלה" (שילוב גורמים), מסוגלת העיר לשנות את הדרך בה היא פועלת וכך לשמור על עלויות נמוכות למשלם המיסים.

פרסום

העיר סינסינטי נוקטת בגישה רוחבית ביחס להשקעות ראשיות, ובאופן זה שוקלת באופן יעיל חלופות תשתית "ירוקות", פיתוח כלכלי ועלויות סביבתיות וחברתיות, תועלת וסיכונים. כמו כן מעמידה העיר לרשות כוח העבודה שלה טכנולוגיות חדשות במהלך עבודה עם יועצים מומחים. בנוסף – פיתחה העיר תכניות אסטרטגיות על מנת להתאים את תפקוד החברות לדרישות שירות הלקוחות, לאמינות הנכסים, לעמידה בדרישות החוק, ליעילות ארגונית, לפיתוח כוח-אדם, לחוסן פיננסי וקהילתי. MSDGC הוכר ע"י האגודה הארצית למים נקיים (NACWA) כראויה לפרס ההצטיינות בניהול ובמאמץ לשיפור היעילות. החברה גם קיבלה בשנת 2013 פרס מטעם עיתון Uptime Magazine עבור תכנית התחזוקה האמינה, הטובה ביותר.

מסקנה
חברות מים ברחבי ארה"ב עוקבות אחרי הדוגמאות שהוזכרו, תוך חיפוש דרכים להקטנת עלויות בסביבת התקציבים המוגבלים. באמצעות ביצוע הערכות מצב ונקיטת גישה מקדימה (proactive approach) מבוססת ניהול הנכסים, יכולות חברות מים לזהות טוב יותר את חלקי הארגון שדורשים מיקוד, וליצור קדימויות לפרויקטי השקעה הונית תוך התבססות על ביצועי הנכסים. לפעמים, פתרונות פשוטים, כמו ביטול כפילויות או דחיית פרויקטי שיקום והחלפה יקרים, יכולים להפיק חסכונות מיידיים ולהוביל לפתרונות ארוכי טווח.

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של מים-נט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל מים נט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל מים נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית המים ותעשיית איכות הסביבה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר. כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים