דף הבית / תקנון פורטל מים נט

תקנון פורטל מים נט

 
 
ברוכים הבאים לאתר "מים נט" (להלן: "מים נט" או "האתר") –פורטל מקצועי ומקיף לתעשיית המים המורחבת . ולאיכות הסביבה .באתר אינדקס חיפוש  המאפשר פרסום של חברות ו/או אנשים פרטיים בקטגוריות השונות.
בכפוף לתנאי השימוש הבאים, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם שירותים ו/או מוצרים במדורי האתר וכן להשתמש במגוון שירותי האתר השונים.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם השירותים הזמנתם ואספקתם.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים כמובן גם לנשים.

כללי

מים נט אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם מים נט לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים מים נט ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לענין זה, מים נט אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות .

קניין רוחני
כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והחומר התכנותי הינו קניינו הבלעדי של
מים נט , אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהלת האתר – איילת אורון בלבד  .
למען הסר ספק מצוין בזאת כי כל העיצוב באתר שייך לאיילת אורון ואין להעתיק חלקים ממנו   או את כולו באיזשהם אמצעים דיגטלים או טכנולוגים.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים (להלן – "המידע") – הינם של מים נט בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו.

פרסום מודעה במים נט
פרסום מודעה מים נט כרוך בתשלום אשר יקבע וישתנה מעת לעת. מחיר המודעה תלוי במרכיביה, כדוגמת תמונות שיהיו בה, הדגשתה, דף אישי, קישורים("לינקים") וכדומה.
מחיר המודעה יוצג לאישורך ואתה תתבקש לאשרו. באמצעות רישום בטופס פקס או מייל
פורום המומחים במים נט

מערכת הפורומים של "מים נט" היא מקום מפגש לגולשים החקלאים, המיועד לתת במה, למידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים בתחום תעשיית המים .

העקרון המרכזי בגינו אנו מפעילים את הפורומים  הוא להתייעצות  עם מומחים מתחומים שונים  ולהחלפת מידע. בפורומים חל עקרון חופש הביטוי. עם זאת, הקפידו לשמור על העקרונות הבסיסים .לידיעתכם, הפורומים נתונים לפיקוח שמטרתו לוודא שמירה על כללי הפורום. האחראים על הפורום ממונים על ידי פורטל מים נט ויש בידם הזכות לנהוג על פי שיקול דעתם המקצועי; הודעות הפוגעות בכלל המשתמשים או הודעות שאינן רלוונטיות יוסרו על ידי מנהלי הפורום, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. חשוב לציין, כי אין לנו כל רצון לפגוע בחופש הביטוי של משתמשי הפורום ומטרת הפיקוח הינה לאפשר למקסימום גולשים להביע את דעתם באופן יעיל, הוגן ופורה.

כמו כן חל איסור על הכנסת הודעות ותכנים בעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים

. עבירה על חוקי מדינת ישראל

. עידוד לביצוע פשע או כל עבירה

. הפרדת זכויות קניין

. הוצאת לשון הרע

. גזענות על כל מרכיביה

. פגיעה ברגשות הציבור

. שפה לא ראויה

. הצפה בהודעות חוזרות ו/או שונות בצורה בלתי הגיונית

. חשיפת פרטים אישיים של אדם ללא אישורו

. ידיעות אסורות לפרסום ע"י רשויות המדינה

פורנוגרפיה .

וירוסים ובכלל זה כל תוכנה עוינת כגון תולעים ו/או סוסים טרויאנים

. הודעות ותכנים שמועלים ע"י הגולשים בפורום הינם קניינם הרוחני וחלים עליהם כל זכויות היוצרים. יחד עם זאת, אתר מים נט יהיה רשאי לפרסם את התכנים בכל מקום שימצא לנכון בתוך האתר ובאתרים אחרים השייכים למפעיל.

הגולש המפרסם הודעות ומעלה תכנים אחראי עליהם בלעדית. כל נזק או פגיעה שיגרמו לגולש עצמו או לכל אדם אחר יהיו על אחריות הגולש לאתר מים נט לא תהיה כל אחריות בדבר.

בפורום ניתנים עצות לשאלות גולשים הן ע"י גולשים אחרים והן ע"י מומחים מטעם אתר "מים נט". אין האתר ואין היועצים מטעמו  אחראים על עצות אלו בין אם ניתנו על ידיו  ע"י יועציו או ע"י גולשים אחרים והוא יהיה פטור מכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 

מיקום ה מודעה באתר
למעט קביעת המדור שבו תפורסם המודעה או הדף הראשי, לרבות הקישורים 
מיקום המודעה יקבע על-ידי הנהלת מים נט, לפי שיקול דעתה המוחלט, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה. אלה אם סוכם אחרת בהזמנת הפרסום.

פרטים אישיים
 
בעת ההרשמה למאגר מים נט תתבקש למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים או עסק, ועוד)
הנרשם בהצטרפות למאגר הדיוור נותן בזאת ל מים נט את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-מייל שלו.
לתשומת ליבך: פרטיך האישיים לא יפורסמו באתר

מחיקת מודעות
 
הנהלת מים נט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל מודעה שמסרת לפרסום מכל סיבה שהיא.
הנהלת מים נט רשאית גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו כבר פורסם ב מים נט בעבר, ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת מים נט תהא רשאית למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם, או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש ב מים נט או אם תשומת ליבה הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק.

 

שינויים ב מים נט 
 
הנהלת מים נט תהא רשאית לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפם של השירותים וזמינותם, וכן כל היבט אחר הכרוך בכך -והכל בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים ברשת.
מוסכם בזה, כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מים נט ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
במסגרת השירותים, מים נט תפעל על מנת לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים.

אבטחה

החברה נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו.

כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה או בשלמות מערכותיה של החברה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי החברה בכל צורה שהיא.

הגבלת אחריות
השירותים מכילים קישורים ("לינקים") אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. מים נט אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים ב מים נט על ידי הנהלת מים נט לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מים נט, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, מים נט אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.
מובהר בזאת, כי למערכת מים נט מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן מים נט אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של מים נט .מים נט אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם ,תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. הנהלת מים נט לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישורים המפנים משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.

סריקת רובוטים (ROBOTS)

סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש.

למרות שהנהלת מים נט עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש. 
 
אתר מים נט אינו מתחייב כי תכנים ומודעות המתפרסמים בו במועד מסויים, לרבות הקישורים וההפניות
יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך, ולא ישא בכל אחריות בשל כך.

המידע באתר אינו מהווה יעוץ רפואי, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים