דף הבית / תעריף המים 2018

תעריף המים 2018

תעריפי המים החדשים לשנת 2018

עדכון תעריפי מים המסופיקם ע”י חברת מקורות החל מ 1.1.18

כפי שפורסמו ע”י רשות המים.

המחירים הם ללא מע”מ בשער האגודה

החל מ- 1.6.17 ₪/מ”קהחל מ- 1.1.18 ₪/מ”ק
מים שפירים לחקלאותכמות בהקצאה1.981.98
מים שפירים לחקלאותכמות נחרגת עד 30%2.1782.772
מים שפירים לחקלאותכמות נחרגת מעל 30%5.3855.214
שפד”ןכמות בהקצאה1.1041.102
שפד”ןכמות נחרגת עד 30%2.1782.772
שפד”ןכמות מעל 30%5.3855.214
מי קולחין באיכות נמוכהכמות בהקצאה1.0111.009
מי קולחין באיכות נמוכהכמות נחרגת עד 8%1.2641.261
מי קולחין באיכות נמוכהכמות נחרגת מעל 8%1.7631.513
קולחין להשקיה בלתי מוגבלתכמות בהקצאה1.1751.173
קולחין להשקיה בלתי מוגבלתכמות נחרגת עד 8%1.2641.261
קולחין להשקיה בלתי מוגבלתכמות נחרגת מעל 8%1.5171.513
מים מליחים1.4881.488
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.5 (דצימוס)1.3391.339
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע”י מקורות

 מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע”מתעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע”מ
 יוני -דצמבר 2017ינואר –2018יוני 2017ינואר –2018
כמות מוכרת0.6760.3473.3973.006
מעל למוכרת5.3855.2148.9918.787
מים לגינון ציבורי4.1554.1886.8676.870

בנוגע למפיקים הפרטיים בעלי הבארות נפרסם במועד מאוחר יותר את התערפים במסגרת תיקון 27 לחוק המים.

בינתיים לפי הפרסום של רשות המים העלות המוכרת ע”י רשות המים להפקת קו”ב מים:

כמותחקלאותבית
בסיס1.501.55
נוסף0.450.50