דף הבית / תעריף המים 1-1-2020

תעריף המים 1-1-2020

ניתן לעיין בעדכון גם בקובץ pdf – עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

  1. שימו לב, מחירי המים השפירים לחקלאות הם ללא שינוי ממחירי יולי 2019.
  2. עליה במחירי השפד"ן החל מ – 1.5.19 ל- 1.25 עליה של 0.09 ₪.
    והחל  מ- 1.7.19  –    1.266  ₪      עלייה של  0.166   ₪ והחל מ- 1.1.20 ל -1.348 עליה של 0.082 ₪
  3. מים לגינון עליה של  1%  במחירי הקנייה ממקורות.
  4. להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
    תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים.

בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.2020

כפי שפורסמו ע"י רשות המים.

המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה

 

החל מ- 1.1.19
/מ"ק
החל מ- 1.7.19
/מ"ק
החל מ- 1.1.20
/מ"ק
מים שפירים לחקלאות -כמות בהקצאה 2.007 1.858 1.858
מים שפירים לחקלאות-כמות נחרגת עד 10% 3.300 3.343 3.321
מים שפירים לחקלאות-כמות נחרגת מעל 10% 5.708 5.846 6.071
שפד"ן-כמות בהקצאה 1.116 1.266 1.348
שפד"ן-כמות נחרגת עד 10% 3.300 3.343 3.321
שפד"ן-כמות מעל 10% 5.708 5.846 6.071
מי קולחין באיכות נמוכה-כמות בהקצאה 1.023 1.035 1.029
מי קולחין באיכות נמוכה-כמות נחרגת עד 8% 1.278 1.294 1.286
מי קולחין באיכות נמוכה-כמות נחרגת מעל 8% 1.534 1.553 1.54
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת-כמות בהקצאה 1.189 1.204 1.196
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת-כמות נחרגת עד 8% 1.486 1.505 1.495
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת-כמות נחרגת מעל 8% 1.784 1.806 1.794
מים מליחים לחקלאות 1.508 1.394 1.385
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס) 1.357 1.255 1.247
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 (דצימוס) 3.4 1.267 1.171 1.163
מים מליחים שמוליכותם בין 3.4 ל- 4.1 (דצימוס) 1.146 1.059 1.053
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד

 

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות

 

מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ
החל מ 1.1.19 החל מ 1.7.19 החל מ 1.1.20
כמות מוכרת 0.594 0.732 0.956
מעל למוכרת 5.708 5.846 6.071
מים לגינון ציבורי 4.385 4.512 4.786
תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ
3.34 3.538 3.787
9.415 9.613 9.863
7.216 7.065 7.634

הפקה מבארות

  כמות   קידוח אחר   קידוח מי שתיה
בסיס 1.527 1.578
נוסף 0.458 0.509

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.

 

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים