דף הבית / חיסכון במים / שימוש וחסכון במים -הסקר החברתי 2014
שימוש וחסכון במים

שימוש וחסכון במים -הסקר החברתי 2014

אינדקס חברות וספקים

שימוש וחסכון במים

לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא

פרסום

שימוש וחסכון במים

Selected Data from the 2014 Social Survey about

Water Usage and Conservation

למעלה משלושה רבעים (77%) מהישראלים שותים מי ברז רגילים או מים מסוננים

צריכת המים העירונית ב– 2013 הייתה נמוכה ב-14% לעומת הצריכה הממוצעת בעשור הקודם

כמות המים שהותפלו ב- 2014 ממי הים התיכון עלתה בשליש (33%) לעומת 2010

אילו מים שותים הישראלים?

 

 • שליש (33%) מהישראלים בני 20 ומעלה שותים בדרך כלל מים מהברז, 44% שותים מי ברז מסוננים או מטוהרים ו-23% שותים מים מבקבוקים או ממכלים.
 • 59% מרוצים מאיכות מי השתייה בברז בביתם (14% מרוצים מאוד ו-45% נוספים מרוצים).

פעולות חסכוניות במים

 

  • 86% מהאוכלוסייה סוגרים את ברז המים בעת צחצוח שיניים או סיבון כלים.
 • 83% משתמשים בחצי כמות המים במכל ההדחה בשירותים.
 • 78% מתרחצים במקלחת עד 10 דקות, 66% מבני 24-20.
 • 17% מהציבור אוספים מים לשימוש חוזר (כגון מים מגשמים או ממקלחת).

צריכת מים

 

  • בשנת 2013 נצרכו בישראל 2,076 מיליוני מטר מעוקב (מלמ"ק).

 

  • צריכת המים העירונית בממוצע ארצי הייתה 67.8 מ"ק לנפש; צריכת המים הממוצעת למגורים הייתה 49 מ"ק.
  • מרבית המים שהופקו ב-2013 היו ממקורות טבעיים (62%), 16% הופקו ממי ים מותפלים.
 • מי הקולחין מהווים 22% מסך המים ושמשו בעיקר את המגזר החקלאי.

איכות מי השתייה

 

 • אחוז הדגימות החריגות לגילוי קוליפורמים צואתיים במי שתייה ירד מקרוב ל-5% דגימות חריגות בממוצע ב1992 ל-0.7% דגימות חריגות ב-2014.

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל. במסגרת הסקר נבחנות עמדות הציבור בנושאים שונים, ביניהם בנושא איכות הסביבה. הודעות קודמות עסקו בהרגלי מִחזוּר של הישראלים ובשימוש וחיסכון באנרגיה. בחודשים הקרובים יפורסמו נתונים נוספים הנוגעים לאיכות סביבה, כגון: שטחים פתוחים, צרכנות ועמדות כלפי איכות הסביבה.

אילו מים שותים הישראלים בביתם?

שליש (33%) מהישראלים בני 20 ומעלה שותים בביתם בדרך כלל מים מהברז, 44% שותים מי ברז מסוננים או מטוהרים ו-23% שותים מים מבקבוקים או ממכלים. יש הבדלים בין הערים הגדולות: בירושלים 55% שותים מי ברז, 28% שותים מי ברז מסוננים או מטוהרים ו-17% מים מבקבוקים או ממכלים. לעומת זאת בערים פתח תקווה, נתניה, רחובות, רמת גן, ראשון לציון, חולון ובת ים, פחות מחמישית מהאוכלוסייה שותים מי ברז. בתל אביב-יפו ובחיפה, 22%ו-25% (בהתאמה) שותים מים מהברז בביתם.

שיעור השותים מים מטוהרים או מסוננים בערים אלה, נע בין 43% בבת ים ל62% ברחובות. בבת ים שיעור השותים מים בבקבוקים או במכלים בביתם הוא הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות – 46%. (תרשים 1)

ביישובים המונים פחות מ-100 אלף תושבים, 37% שותים בביתם מים מהברז, 42% מי ברז מטוהרים או מסוננים ו-21% מים מבקבוקים או ממכלים.

לנתוני תרשים 1

59% מרוצים מאיכות מי השתייה בברז בביתם (14% מרוצים מאוד ו-45% נוספים מרוצים), שני שלישים (67%)מתושבי בני ברק לעומת 42% ברחובות ובבת ים. בתל אביב-יפו, בחיפה ובבאר שבע, 52% מרוצים ממי השתייה בביתם. (תרשים 2)

ביישובים המונים פחות מ-100 אלף תושבים, 62% מרוצים ממי השתייה בביתם.

41% מהציבור היו מוכנים לשלם יותר בחשבון המים כדי לשתות מי ברז טובים יותר.

לנתוני תרשים 2

פעולות חסכוניות במים

86% מהאוכלוסייה סוגרים את ברז המים בעת צחצוח שיניים או סיבון כלים.

83% משתמשים בחצי כמות המים במכל ההדחה בשירותים.

78% מתרחצים במקלחת עד 10 דקות, 66% מבני 24-20.

67% מבעלי הגינות משקים את הגינה בשעות קרירות: 61% מבני 44-20, 75% מבני 74-45 ו-63% מבני 75 ומעלה.

17% מהציבור אוספים מים לשימוש חוזר (כגון מים מגשמים או ממקלחת).

מוצרים חוסכי מים הקיימים בדירה

ל-91% מהאוכלוסייה יש בדירה מכל הדחה ("ניאגרה") דו-כמותי בשירותים.

למחצית מהאוכלוסייה (50%) יש בדירה מקטין לחץ בברז או במקלחת (חסכמים).

ל-13% מהאוכלוסייה יש מכל או אמצעי לאיסוף מים, כגון: מי גשמים או מים ממזגנים.

מהו הגורם העיקרי שיעודד את הציבור להפחית בצריכת המים?

37% סבורים שהוזלת ציוד חסכוני במים, כגון: חסכמים, מכל הדחה דו-כמותי; 29% סבורים שמידע מפורט על צריכת המים בבית והדרכים לצמצם אותה; 10% סבורים שמידע על ההשפעות הסביבתיות השליליות של צריכת המים; 20% סבורים שהעלאת תעריפי המים היא שתעודד את הציבור להפחית בצריכת המים.

צריכת המים בישראל

בשנת 2013 נצרכו בישראל 2,076 מיליוני מטר מעוקב (מלמ"ק) לעומת 1,860 מלמ"ק מים בשנת 2003 (עלייה של 12% בעשור).

צריכת המים לפי שימושים

מגזרי הצריכה העיקריים הם החקלאות והביתי / מסחרי. בשנת 2013 המגזר החקלאי צרך 58% מכלל צריכת המים (62% מהצריכה בחקלאות הייתה של מים שוליים, שאינם שפירים, בעיקר מי קולחין). המגזר הביתי (כולל מסחר ושירותים) צרך 35% (733 מלמ"ק), מרביתם ממקורות שפירים (כ-97%). (תרשים 3)

לנתוני תרשים 3

הפקת מים לפי סוג המים

פרסום

בשנת 2013 הופקו 2,106 מלמ"ק מים. מרבית המים שהופקו ב-2013 הם ממקורות טבעיים (62%), שהם: אקוויפרים (החוף וההר), קידוחים, הכנרת ומעיינות. שאר המים התקבלו מהתפלת מי ים (16%) וממי קולחין שמקורם בטיהור שפכים (22%), ששימשו בעיקר את המגזר החקלאי. (תרשים 4)

לנתוני תרשים 4

התפלת מי ים

בכדי להתמודד עם המחסור במים שפירים ממקורות טבעיים (הכנרת, אקוויפר החוף ואקוויפר ההר), הואצה והורחבה הקמתם של מתקני התפלת מי ים על קו החוף של הים התיכון. בשנת 2014 הופקו מי ים מותפלים בנפח של 350 מלמ"ק באמצעות 4 מתקני התפלה ממי הים התיכון – עלייה של כ-33% בנפח ההתפלה ביחס ל-2010. 34% מסך המים שהותפלו הופקו במתקן שורק, 24% במתקן חדרה, 23% באשקלון ו-19% בפלמחים. בנוסף יש מספר מתקנים להתפלת מים מליחים שמקורם באקוויפר ומתקן התפלה באילת. נפחם הכולל נאמד בכ-50 מלמ"ק והם מהווים 12% מסך המים המותפלים.

צריכת מים עירונית ולמגורים לנפש

צריכת המים העירונית לנפש בממוצע ארצי עמדה על 67.8 מ"ק לנפש ב-2013, לעומת ממוצע של 79.2 מ"ק לנפש בשנים 2011-2002 – ירידה של 14%. ממוצע צריכת המים למגורים לנפש ב-2013 היה 49 מ"ק בהשוואה ל-58.6 מ"ק לנפש ב-2003. אחוז השינוי הגבוה ביותר בצריכת מים למגורים מאז שנת 2002 היה בחיפהירידה של 24%(מ-48 מ"ק ל-41.5 מ"ק לנפש).

בשנת 2013 מבין הערים הגדולות (המונות 100 אלף תושבים ומעלה) צריכת המים הממוצעת למגורים לנפש הגבוההביותר הייתה בתל אביביפו) 62.4 מ"ק) והנמוכה ביותר בירושלים (37.2 מ"ק). (תרשים 5)

לנתוני תרשים 5

איכות מי השתייה

אחוז הדגימות החריגות לגילוי קוליפורמים צואתיים במי שתייה ירד מקרוב ל-5% דגימות חריגות בממוצע בשנת 1992 ל-0.7% דגימות חריגות בשנת 2014.

מבין כלל המחוזות, האחוז הגבוה ביותר של חריגות בשנת 2014 נרשם במחוז מרכז- 1.3%

מבין הערים הגדולות בשנת 2014- העיר בה אחוז החריגות הגבוה ביותר היא תל-אביב-יפו- 1.6%.

בערים אשדוד ונתניה לא נמצאו כלל חריגות באיכות מי השתייה.

על הסקר החברתי

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה, והבוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר 2014 עד אפריל 2015. במסגרתו רואיינו כ-7,100 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5.2 מיליון איששבמסגרת נושא צריכת מים, נשאלו בין השאר השאלות הבאות:

 • אילו מים נוהגים לשתות בבית
 • שביעות רצון מאיכות מי הברז בבית
 • האם עושים פעולות חוסכות במים
 • אילו פריטים חוסכי מים יש בבית
 • מהו הגורם שיעודד את הציבור להפחית בצריכת מים

דף הסקר החברתי באתר הלמס

שאלון הסקר החברתי 2014

מחולל הלוחות – הסקר החברתי

 

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של מים-נט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל מים נט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל מים נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית המים ותעשיית איכות הסביבה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר. כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים