דף הבית / הידעת ? / קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2017

קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2017

אינדקס חברות וספקים

קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2017

File of Local Authorities in Israel – 2017

שינויים וחידושים בקובץ

בקובץ הרשויות המקומיות בישראל 2017 מוצגים נתונים ל-255 הרשויות המקומיות בישראל (77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).

פרסום

הקובץ כולל 6 גיליונות:

 • תוכן עניינים
 • נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה – בנושאי דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, בנייה וכד'
 • נתוני תקציב – לשנים 2017-2016
 • סיכומים לפי מעמד מוניציפלי (חלוקה לפי עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) ונתונים כלל-ארציים
 • חדש! נתוני סקר כוח אדם בערים המונות 50,000 תושבים ויותר – תעודת הלימודים הגבוהה ביותר; תכונות כוח העבודה – משתתפים בכוח העבודה, שיעור תעסוקה, אחוז בלתי מועסקים; אחוז מועסקים מחוץ ליישוב המגורים; ואחוז משקי בית הגרים בדירה בבעלותם
 • חדש! נתוני הסקר החברתי בערים המונות 100,000 תושבים ויותר – עמדות של בני 20 ומעלה כלפי נושאים שונים

הערות והסברים אפשר למצוא בתאים הרלוונטיים בטבלה, והסברים כלליים – מתחת ללוחות.

הנתונים התקבלו ממשרד הפנים, מהמוסד לביטוח לאומי, מהרשות הממשלתית למים וביוב ושולבו עם נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים מאפשרים לבצע עיבודים סטטיסטיים השוואתיים בין הרשויות השונות ולחקור לעומק כל רשות.

 • חדש! מפות הגירה פנימית עבור ערים המונות 200,000 תושבים ויותר.
 • חדש! בגיליון "נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה" המדד החברתי-כלכלי עודכן לשנת 2015, ונוספו הנושאים האלה:
 • דמוגרפיה: הגירה בתוך היישוב (שינוי כתובת בתחום אותו יישוב); מוסדות לינה והאוכלוסייה המתגוררת בהם
 • בריאות: תוחלת חיים (עבור עיריות ומועצות מקומיות המונות 50,000 תושבים ויותר); נתוני פטירות; פריון; סוכרת; עודף משקל; סרטן (עבור עיריות ומועצות מקומיות המונות 10,000 תושבים ויותר)
 • חינוך: השכלה גבוהה
 • תחבורה: תאונות דרכים לפי חומרה (קטלניות, קשות וקלות)
 • פשיעה ומשפט: מורשעים בדין לפי סוג עבירה (עבור רשויות המונות 50,000 תושבים ויותר)
 • בגיליון "נתוני תקציב" נוספו השנה:
 • בתקציב הרגיל – חלוקה לפי פרקי תקציב (בנוסף לחלוקה לפי סיווג כלכלי)
  פירוט הכנסות: מיסים ומענקים, שירותים מקומיים, שירותים ממלכתיים, מפעלים, תקבולים בלתי רגילים
  פירוט הוצאות: הנהלה וכלליות, שירותים מקומיים, שירותים ממלכתיים, מפעלים, תשלומים בלתי רגילים
 • חיובים נטו בארנונה למגורים
 • חיוב בשנת החשבון בארנונה למגורים
 • יחס גבייה של ארנונה למגורים באחוזים (גבייה השנה ביחס לחיוב השנה).
 • השנה לא הוצגו בקובץ השינויים הריאליים. שינוי זה ניתן לחשב באמצעות נתוני השנה הקודמת ומדד המחירים לצרכן המתאים.

נתונים נבחרים מתוך הקובץ

נתונים כספיים של רשויות מקומיות בשנת 2017 לעומת 2016

 • עלייה של 7.5% בהכנסות ושל 7.7% בהוצאות. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה של 10.7% בהשתתפות הממשלה ושל 5.8% בהכנסות העצמיות.[1] יחד עם זאת, ב-52 מהרשויות חלה ירידה בהכנסות העצמיות, בדומה ל-53 ב-
 • ב-83 מתוך 255 הרשויות המקומיות נרשם גירעון תקציבי בתקציב הרגיל בשנת 2017, לעומת 69 רשויות מקומיות ב-2016 ו-86 רשויות בשנת 2015.
 • ארנונה למגורים – יחס הגבייה[2] בשנת 2017 עמד על 74.9%, גבוה יותר מהיחס בשנת 2016 (73.4%).
 • שיעור הארנונה לא למגורים עמד על 55.6% מסך הארנונה הכללית, לעומת 56.4% בשנת 2016.

נתונים פיזיים נבחרים של הרשויות המקומיות

 • בסוף שנת 2017 מנתה האוכלוסייה בישראל 8,797.9 אלף תושבים, 74.8% מתוכה התגוררה בתחומי העיריות. צפיפות האוכלוסייה עמדה על 387.4 לקמ"ר.
 • הגירה פנימית: מאזן ההגירה הפנימית בירושלים ב-2017 היה 6,008-, 11,090 נכנסים (רובם מבני ברק – 686) לעומת 17,098 יוצאים (רובם לתל אביב-יפו – 1,622). בתל אביב-יפו מאזן ההגירה בפנימית היה 1,514-, 21,533 נכנסים (רובם מרמת גן – 1,632) לעומת 23,047 יוצאים (רובם גם לרמת גן – 2,593).

למידע נוסף, ראו את המפות המקושרות להודעה באתר הלמ"ס.

 • הגירה בתוך הרשות המקומית: 409.1 אלף איש שינו כתובת בתחום אותה רשות מקומית ב-2017.
 • דיירי מוסדות: בשנת 2016 התגוררו 177.5 אלף איש ב-1,681 מוסדות לינה, רובם במוסדות חינוך ובמוסדות דת.

 

 • בריאות (נתונים עבור עיריות ומועצות מקומיות המונות 10,000 תושבים ויותר):
  • שיעור הפטירות הארצי המתוקנן ל-1,000 תושבים בשנים 2013-2017 היה 4.93. השיעור הנמוך ביותר היה במודיעין-מכבים-רעות ובשוהם – 3.16, והשיעור הגבוה ביותר היה בג'סר א-זרקא – 9.27.
  • שיעור הפריון הכולל הארצי בשנת 2017 היה 3.11 ילדים. השיעור הנמוך ביותר היה בקריית טבעון ובעספיא – 1.78 והשיעור הגבוה ביותר היה במודיעין עילית – 7.67.
  • שיעור מקרי הסוכרת הארצי מתוקנן ל-1,000 תושבים בשנים 2016-2014 היה 56.2. השיעור הנמוך ביותר היה בבנימינה-גבעת עדה – 37.41, והשיעור הגבוה ביותר היה בג'סר א-זרקא – 138.12.
  • השיעור הארצי של סרטן מכל הסוגים מתוקנן ל-100,000 תושבים בשנים 2015-2011 בקרב גברים היה 329.85. השיעור הנמוך ביותר היה בביתר עילית – 187.99, והשיעור הגבוה ביותר היה בנצרת עילית – 427.54.
  • השיעור הארצי של סרטן מכל הסוגים מתוקנן ל-100,000 תושבים בשנים 2015-2011 בקרב נשים היה 315.1.השיעור הנמוך ביותר היה ברהט – 142.99, והשיעור הגבוה ביותר היה ברמת השרון – 386.71.
  • השיעורים הארציים של עודף משקל והשמנה בשנת תשע"ח (2017/18) היו 18.3% בקרב תלמידי כיתה א ו-3% בקרב תלמידי כיתה ז. השיעור הנמוך ביותר היה במודיעין עילית: 8.5% בכיתה א, 17.4% בכיתה ז, והשיעור הגבוה ביותר היה בג'סר א-זרקא: 44.6% בכיתה א, 59.3% בכיתה ז.
 • נתונים מתוך סקר כוח אדם (בערים המונות 50,000 תושבים ויותר):
  • אחוז מועסקים מחוץ ליישוב המגורים:
   • 4% מהמועסקים עובדים מחוץ ליישוב מגוריהם.
   • האחוז הגבוה ביותר היה בגבעתיים – 78.7%, והאחוז הנמוך ביותר היה באילת – 9.3% בלבד.
  • בעלות על דירה: האחוז הארצי של משקי בית הגרים בדירה בבעלותם היה 68.1%. האחוז הנמוך ביותר היה בתל אביב-יפו – 43.8%, והאחוז הגבוה ביותר היה ברהט – 94.5%.

 

פרסום

לקובץ הרשויות המקומיות 2017

[1] הכנסות עצמיות – הכנסות שהרשויות עצמן גובות מפרטים וממוסדות כגון ארנונה כללית, אגרות היטלים.

[2] יחס הגבייה מכלל החיובים – היחס בין תקבולים בפועל מהארנונה למגורים (גבייה) לבין דרישות לתשלום ארנונה למגורים (חיוב).

 

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של מים-נט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל מים נט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל מים נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית המים ותעשיית איכות הסביבה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר. כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים