דף הבית / חדשות מים / מה המפעלים בסביבה שלכם פולטים לאוויר, לים ולקרקע? היכנסו ובדקו באמצעות כלי מתקדם באתר המשרד להגנת הסביבה את נתוני המפל"ס ל-2017 של יותר מ-560 המפעלים הגדולים בישראל

מה המפעלים בסביבה שלכם פולטים לאוויר, לים ולקרקע? היכנסו ובדקו באמצעות כלי מתקדם באתר המשרד להגנת הסביבה את נתוני המפל"ס ל-2017 של יותר מ-560 המפעלים הגדולים בישראל

אינדקס חברות וספקים

‏‏‏‏‏‏‏‏‏המידע במפל"ס (מרשם הפליטות לסביבה) מוצג גם באופן גיאוגרפי, כך שניתן לחפש מפעלים על גבי מפה, ניתן לבצע ניתוח נתונים מתקדם, לפי מפעל, לפי מזהם, וכן השוואה בין שנים (tinyurl.com/yc7dhsw2

פרסום

 

  • פליטות לאוויר: המשך הפחתת פליטות תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חומר אורגני נדיף ללא מתאן (NMVOC) וחלקיקי PM10

 

  • פסולת: עלייה של 3% באחוז מיחזור פסולת עירונית מעורבת מתחנות מעבר (מ-23% ל-26%) ועלייה של 41% בכמות פסולת בניין מטופלת (מ-2.6 מיליון טון ל-3.7 מיליון טון)

 

  • הזרמה לים: הפחתה של 96% בכמות פחמן אורגני כללי המוזרם לים, בעקבות הפסקת הזרמת בוצת השפד"ן בפברואר 2017

 

  • ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: "מנתוני המפל"ס ניתן לראות בבירור כי הפסקנו כמעט לחלוטין את הזרמת המזהמים לים, הגדלנו משמעותית את שיעור מיחזור הפסולת, ושיפרנו את איכות האוויר על-ידי הקטנת זיהום אוויר ממקורות שונים. נמשיך לקדם את הפחתת הזיהום על-ידי מהפכת הרכב הנקי, יישום תכנית הפעולה למניעת שריפות בשטחים פתוחים, ויישום אסטרטגיית הפסולת. הבנת נתוני המפל"ס מאפשרת למשרד לקבוע מדיניות ולעדכנה על בסיס המידע הנאסף והמנותח"

 

  • מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "אנחנו רואים במפל"ס כלי מרכזי עבור הציבור והארגונים הסביבתיים ועבורנו, לקבלת תמונה מפורטת על הזיהום בסביבה. אנחנו מברכים על המשך השיפור בפליטות לאוויר, בהזרמות לים במיחזור הפסולת, וממשיכים לפעול בנחישות נגד כל מי שיזהם"

 מרשם פליטות לסביבה לחץ כאן

==

 

כמה מזהמים נפלטים מהמפעלים בסביבה שלכם? מה מפל"ס הזיהום בסביבתכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה השישית ברציפות את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל"ס), הכולל מידע מקיף אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים

 

כמדי שנה, המפל"ס משמש כלי מרכזי לזיהוי מגמות של פליטות מזהמים והעברת פסולת בישראל. המפל"ס מאפשר את הגברת שקיפות המידע הסביבתי בישראל: המפל"ס מנגיש מידע לציבור על פליטות מזהמים (לאוויר, לים, לנחל, לקרקע) והעברות פסולת מכל המפעלים הגדולים. בנוסף, מאחר שכמעט לכל מדינות ה-OECD יש מרשם פליטות (PRTR), מתאפשרת בקלות השוואה בין המדינות. כמו כן, המשרד להגנת הסביבה נעזר במפל"ס כאמצעי מסייע לפעילות פיקוח, לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות.

 

* פליטות לאוויר: המפל"ס מציג הפחתות בשיעורים של 8%-62% בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2017, כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי וצמצום השימוש בפחם לייצור חשמל.

 

אף שמדינת ישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות של תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית לנפש בישראל עדיין גבוהות מהפליטות ברוב מדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים אלו לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין מרבית מיחידות הייצור בהן פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים.

 

פליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים המדווחים למפל"ס עלתה ב-1% בשנת 2017 ופחתה ב-44% במצטבר משנת 2012. העליה בשנת 2017 נובעת בעיקר מעלייה בפליטות מפעלי אספלט (עלייה בייצור) ומטמנות  פסולת מעורבת (תוספת הטמנה שנתית). בנוסף, בשנת 2016 בוצע עדכון הנחיות חישוב עבור מט"שים (מתקני טיפול בשפכים) שיושם גם במהלך 2017.

 

דיווחי אסדת הגז תמר של נובל אנרג'י מוצגים בנפרד מאחר והיא נמצאת במרחב הימי, מרוחקת כ-22 ק"מ מחופי ישראל, והשפעתה על הציבור ביבשה היא זניחה. יודגש, כי בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי ליישום מדיניות ה-BAT, המשרד דרש מנובל אנרג'י להפחית אף את הפליטות הללו, והתקנת אמצעי ההפחתה תושלם ברבעון הראשון של 2019 ותוביל להפחתת הפליטה מאסדת תמר ב-98%. יצוין כי באסדת "לוויתן" לא צפויות פליטות אלו, מאחר ותהליך הטיפול בגז הטבעי יהיה במערכת סגורה, הכוללת איסוף הגז הנפלט ממערכות שונות וניצולו כדלק למתקני האנרגיה באסדה.

 

עוד יש לציין שבמפעלים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר חלה הפחתה של 5% בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים בשנת 2017.

 

פליטת חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC) למפל"ס פחתה ב-15% בשנת 2017 ופחתה ב-8% במצטבר משנת 2012. נתון זה אינו כולל את דיווחי אסדות הגז של נובל אנרג'י מאחר והן נמצאות במרחב הימי והשפעתן על הציבור ביבשה היא זניחה.

 

ההפחתה בשנת 2017 נובעת בעיקר מהסיבות הבאות:

 

  • הפחתה של כ-110 טון התרחשה במפעל כרמל אולפינים לאחר יישום דרישות הפחתה של המשרד להגנת הסביבה.
  • הפחתה של יותר מ-500 טון בשל ההשבתות במפעלי חיפה כימיקלים במפרץ חיפה ובמישור רותם.
  • חזרה לרמות הפליטה המופיעות בהיתר של רותם אמפרט נגב (כ-1,000 טון). כזכור, ב-2016 נפלטו כ-500 טון נוספים בזמן שדרוג מתקנים לצורך הפחתת פליטות.

 

בנוסף לכך, בשנה האחרונה המשרד להגנת הסביבה זיהה שגיאות בדיווחי תחנות המעבר של פסולת מסוכנת טביב ואקוכם בפתח תקוה, לגבי הפליטה לאוויר של NMVOC (חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן). המשרד דרש תיקון לאחור של דיווחי השנים 2012 עד 2016. כמות הפליטה המתוקנת של שני האתרים יחד בשנת 2017 עומדת על כ-37 טון NMVOC.

 

עוד נדגיש, כי המשרד להגנת הסביבה דרש מחברת החשמל להגיש דיווח למפל"ס עבור האנייה המגזזת לגבי השנים 2014 עד 2017. האנייה המגזזת מבצעת גזיפיקציה לגז טבעי נוזלי מיובא, ומזרימה אותו למערכת ההולכה הארצית דרך טרמינל מצוף ימי במרחק של כ-10 ק"מ מול חדרה.

 

* במפרץ חיפה התרחשה הפחתה משמעותית בפליטות בשנת 2017: הפחתה של 29% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים, ושל 61% במצטבר מאז 2012. כמו-כן התרחשה בשנת 2017 הפחתה של 7% בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים ו-66% במצטבר מאז 2012. הפחתות אלו הושגו בעיקר בעקבות יישום דרישות המשרד להפחתת פליטות בתעשייה (כרמל אולפינים וגדיב) והפחתת החומרים אורגנים נדיפים הושגה בשנה האחרונה גם בשל סגירת מפעל חיפה כימיקלים.

 

במפעל בתי זיקוק (בז"ן) חלה עלייה של כ-21% (46 טון) בפליטת NMVOC ועלייה של 18% בפליטות חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים. עלייה זו נובעת מפליטות מרכיבים וציוד (בעוד שבשנת 2016 זוהו וטופלו 542 דליפות מהן נפלטו כ-18 טון במשך השנה, הרי שבשנת 2017 זוהו וטופלו 843 דליפות מהן נפלטו כ-59 טון במשך השנה). בנוסף לכך בשנת 2017 עיקר פעולות זיהוי וטיפול בדליפות בוצעו במחצית השנייה של השנה, ולפיכך משך הדליפה היה ארוך יותר.

 

פרסום

* הזרמה לים: הזרמת המזהמים לים התיכון פחתה ב-96% בשנת 2017 עם הפניית בוצת המכון לטיפול בשפכי גוש דן (שפד"ן) להרצת מתקן הטיפול החדש בבוצה. הזרמת בוצת השפד"ן לים פסקה בפברואר 2017 עם סיום הרצת המתקן.

 

* הזרמת קולחים לנחלים: בשנת 2017 חלה הפחתה של 46% בכמות המזהמים המוזרמים בקולחי מפעלים לנחלים. זאת, בעיקר לאור הפסקת הזרמת קולחי מפעל חיפה כימיקלים לקישון עם סגירתו.

 

* פליטות בתקלות: המפל"ס כולל גם מידע על פליטות בתקלות. בשנת 2017 דיווחו 78 מפעלים על פליטות בתקלות לכל מרכיבי הסביבה (כ-14% מהמדווחים). מדובר בעלייה של 20% במספר המדווחים על פליטה בתקלה בהשוואה לשנת 2016. הפליטה הבולטת ביותר היא של 2,713 טון חומרים שונים באירוע פריצת בריכת מי גבס חומציים של רותם אמפרט נגב לנחל אשלים ב-30 יוני 2017 – אירוע חמור הנמצא בחקירת המשטרה הירוקה.

 

* העברת פסולת: בנוסף לכך נרשמה בנתוני המפל"ס עלייה של 6% באחוז מיחזור פסולת עירונית מעורבת בשנתיים האחרונות (מדובר בדיווחי תחנות המעבר ולא בכלל הפסולת המעורבת בארץ), בשל תחילת פעילות מתקן מיון והפרדת פסולת אורגנית בתחנת המעבר גרין-נט בעטרות ומתקן ה RDF למיון פסולת מעורבת וייצור דלק מוצק לתעשיית המלט בפארק מיחזור חיריה.

 

במקביל לכך, כמות הפסולת העירונית המעורבת המועברת להטמנה עלתה מאז שנת 2014 ב-2% בלבד, בעוד שקצב גידול האוכלוסייה הוא 2% בכל שנה.

 

גם בתחום פסולת הבניין מציג המפל"ס שינוי משמעותי בשנת 2017: עלייה של 41% בכמות פסולת הבניין המטופלת, ועליה מצטברת של 180% מאז שנת 2014. זאת, בעקבות הקמת תחנות מעבר חדשות והגברת פעילות הפיקוח ואכיפה של המשרד. יצוין, כי באחרונה אישרה ועדת שרים לענייני חקיקה את נוסח החוק שהמשרד יזם וקידם לפינוי פסולת בניין, והחוק צפוי להגיע לאישור הכנסת בתחילת מושב החורף, ויביא לשינוי משמעותי בתחום.

 

* נדידת מפעלים לפריפריה: המפל"ס מציג גם את התפרסות מיקום המפעלים במרחב. מנתוני המפל"ס עולה כי מאז ייסוד המפל"ס ב-2012, מספר מפעלי התעשייה במחוז דרום עלה ב-10% ובמחוז צפון ב-3%. במחוז ירושלים המספר נותר ללא שינוי; במחוזות מרכז ותל אביב חלה ירידה של 8% במספר המפעלים; ובמחוז חיפה נרשמה ירידה של 3%.

 

השינויים נובעים מסגירה ופתיחה של מפעלים, הורדת היקף פעילות אל מתחת לסף המחייב דיווח, והעתקת מפעלים. במחוז דרום, העלייה נובעת בעיקר מהקמה של חמש תחנות כוח פרטיות, מתקן התפלה ומפעל כימיה.

 

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של מים-נט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל מים נט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל מים נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית המים ותעשיית איכות הסביבה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר. כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים